Loading...

เวทีประชา สัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน

0

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดเวทีประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ


ที่ลานประจักษ์ อนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรม และบริการการ กฟภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 อุดรธานี , นายพรชัย เย็นใจ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุดรธานี ร่วมแถลงถึงความร่วมมือ การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตนครอุดรธานีรวม 4 เฟสๆละ1 ปี โดยเฟสแรกกำลังดำเนินการ จากวงเวียนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนอุดรดุษฎี-วงเงินน้ำพุ-ถนนโพศรี-สามแยกศรีวิไล โดยมีโครงการพิเศษเพิ่มอีก 1 โครงการ
นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผอ.ฝ่ายวิศวกรรม และบริการการ กฟภ. ภาตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 อุดรธานี กล่าวว่า กฟภ. และ ทน.อุดรธานี ได้ร่วมดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 วงเงิน 55.6 ล้านบาท ระยะทาง 700 ม. นอกจากนี้ กฟภ.ยังทำการศึกษานำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ในระยะต่อไปในเขต ทน.อุดรธานี โดยจะสนับสนุนงบอีกกว่า 2,000 ล้านบาท
สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรตินี้ จากวงเวียนน้ำพุ-พระอนุสาวรีย์- มรภ.อุดรธานี ใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี เลือกเอาถนนทหารความยาว 3 กม.เศษ จากบายพาตอุดรธานี-ขอนแก่น ถึงพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองอุดรธานี ที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้ว คือ การปรับภูมิทัศน์ และติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างดอกจานบนเกาะลางถนน จากแยกบายพาตอุดร-ขอนแก่น ถึงซอยจินตคาม ทน.อุดรธานี จะดำเนินการต่ออีกจนถึง พระอนุสาวรีย์ฯและโดยรอบรวม 43 ต้น วงเงิน 3 ล้านบาทเศษ

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เวทีประชา สัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.