Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ แห่งที่ 16 ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี

0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ แห่งที่ 16 ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และ ประชาชน ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19


ที่โรงพยาบาลอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน นวัตกรรม ห้องตรวจหาเชื้อ ( Modular Swab Unit) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ แห่งที่ 16  ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ.อุดรธานี และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

Loading...

   โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ ได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ ให้ SCGดำเนินการก่อสร้างให้ 20โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อม หากมีสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว มีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถติดตั้งได้ในเวลารวดเร็ว ในสถาน การณ์ ที่เร่งด่วน ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษาได้เป็นอย่างดี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ แห่งที่ 16 ให้แก่โรงพยาบาลอุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.