Loading...

สโมสรโรตารี่หมากแข้ง จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้

0

สโมสรโรตารี่หมากแข้ง จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19


ที่โรงแรม เดอะ ปริ้นเซส นางวัชราภรณ์ พาน้อย นายกสโมสรโรตารี่หมากแข้ง ปีบริหาร 2562-2563 พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรร่วมกันบรรจุ ข้าวสาร อาหารแห้ง ลงในถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง มูลค่าถุงละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท เพื่อที่จะมอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตามโครงการ “มอบถุงรักโรตารีให้กับผู้ยากไร้ในจังหวัดอุดรธานี”

Loading...

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วทั้งโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ อีกมากมาย จึงทำให้ประชาชนเดือดร้อนและขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต

 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน สโมสรโรตารีหมากแข้ง จึงได้จัดทำโครงการมอบถุงรักโรตารี ให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 300 ถุง มูลค่าถุงละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยให้ทาง อสม.เป็นผู้คัดกรองและคัดสรรครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและยากไร้ ในเขตทศบาลนครอุดรธานี รโดยจะจัดให้มีพิธีมอบในวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงแรมเดอ ปริ้นเซส อุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สโมสรโรตารี่หมากแข้ง จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.