Loading...

นายอำเภอเพ็ญ สั่งห้ามประชาชนเข้าไปขอพรต้นโพธิ์สีทอง เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19

0

นายอำเภอเพ็ญ สั่งห้ามประชาชนเข้าไปขอพรต้นโพธิ์สีทอง เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19


หลังจากเกิดเรื่องราวฮือฮาต้นโพธิ์ใบสีทองทั้งต้น จนประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปขอพรต้นโพธิ์ใบสีทองตามความเชื่ออยู่บริเวณทุ่งนาแห่งหนึ่ง บ้านนาพูนทรัพย์ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 200-1,000 คน

Loading...

โดยนายณัฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ ได้ออกประกาศอำเภอเพ็ญ ฉบับที่ 9 / 2563 เรื่อง ระงับยับยั้ง การเข้าในพื้นที่เพื่อไหว้อธิษฐานขอพรต้นโพธิ์ทอง เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นายณัฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลบ้านธาตุ (ศปก.ต.บ้านธาตุ) มีมติขอให้ระงับยับยั้งการเข้าในพื้นที่เพื่อไหว้อธิษฐานขอพรตันโพธิ์ทอง เพราะถือว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 อำเภอเพ็ญ พิจารณาแล้วเห็นว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID- 19 ยังคงปรากฏอยู่ แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากโรคนี้ ยังคงมีการระบาดอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ และ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงออกประกาศระงับ ยับยั้ง การเข้าในพื้นที่เพื่อไหว้อธิษฐานขอพรต้นโพธิ์ทอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

นายอำเภอเพ็ญ สั่งห้ามประชาชนเข้าไปขอพรต้นโพธิ์สีทอง เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.