Loading...

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ไทพวนบ้านเชียง เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ไทพวนบ้านเชียง เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour


นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ไทพวนบ้านเชียง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านพิพิธภัณฑ์ อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานีโดยมี นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง , นายชุมพร สุทธิบุญ ประธานกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านเชียงและนายสุรเชษฐ์ ภูมิศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ให้การต้อนรับ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) และร่วมนำเสนอข้อมูลแนวทาง การบริหารพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นระบบ และมีมาตรฐาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์วิถีไทพวนบ้านเชียง พร้อมกันนี้ คณะทำงาน ได้สำรวจบริบทโฮมสเตย์ จำนวน 15 หลัง ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวน 100-150 คน เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อไป

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ไทพวนบ้านเชียง เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.