Loading...

ชาวอุดรฯบางส่วนลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และยังลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเได้เช่นกัน

0

ชาวอุดรฯบางส่วน แห่ลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ทั้งที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อป้องกันโควิด 19


ที่สำนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุดรธานี มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า หรือค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืน ทั้งที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อให้ประชาชนรับทราบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อป้องกันการการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่มีประชาชนบางส่วน ไม่รู้และไม่เข้าใจในขั้นตอนการลงทะเบียน จึงพากันนำหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินสด
นางสาวสลักจิต ไชยเจริญ นักบริหารงานทั่วไประดับ 9 กฟภ.จ.อุดรธานี กล่าวว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองอุดรธานี มีมากกว่า 80,000 ราย และขอประชาสัมพันธ์ว่า ไม่มีการรับเอกสารในการลงทะเบียนที่สำนักงาน จะรับผ่านแอปพลิเคชั่น โดยการสแกนคิวอาโค๊ต เท่านั้น และวันนี้เป็นวันแรก ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมเข้าระบบ ก็จะเดินทางมายังสำนักงาน หากทำไม่เป็นหรือไม่ได้ ก็ให้ลูกหลานทำให้ที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19
ส่วนรายที่มีปัญหา เช่นผู้ใช้ไฟฟ้าเสียชีวิตไปแล้ว ทางเราก็จะให้คำชี้แจงในห้องรับรอง และเมื่อตรวจเอกสารในแอปพลิเคชั่นถูกต้อง ก็จะเริ่มทยอยโอนเงินคืนให้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และไม่มีกำหนดหมดเขตการรับเงิน จนกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จะได้รับเงินจนครบทุกคน

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชาวอุดรฯบางส่วนลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และยังลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเได้เช่นกัน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.