Loading...

จ.อุดรธานี เร่งสร้างโรงพยาบาลสนาม ไว้สำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19

0

จ.อุดรธานี เร่งสร้างโรงพยาบาลสนาม ไว้สำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19


ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี ว่าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สาธารณสุข จ.อุดรธานี รายงานประจำวันที่ 25 มีนาคม ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 7 ราย ลูกหลานเดินทางกลับจากเกาหลี 555 คน ยังไม่พ้นระยะกักตัว 158 คน กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 2,344 คน พ้นระยะ 14 วันแล้ว 1,333 คน ยังไม่พ้นระยะ 14 วันจำนวน 1,011 คน ขณะที่ลานจอดรถ ด้านข้าง รพ.ศูนย์อุดรธานี เป็นสถานที่ใช้ตั้งโรงพยาบาลสนาม ในส่วนการคัดกรองผู้เข้าข่าย ต้องรับการตรวจยืนยันเชื้อที่กำลังสร้างเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 12 เมตร 2 ตู้ จาก บ.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด และขนาด 6 เมตร 2 ตู้ จาก บ.อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด ที่กำลังเร่งทำการปรับปรุงเป็น โรงพยาบาลสนามโดยรูปแบบของโรงพยาบาลสนาม ในส่วนการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ จะเริ่มจากผู้ถูกคัดกรอง จะเข้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 6 เมตร เพื่อซักประวัติและเวชระเบียน จากนั้นจะถูกส่งเข้าตู้ขนาด 12 เมตร แยกเป็น 3 ห้อง แยกเป็นห้องตรวจเด็ก – ห้องตรวจผู้ใหญ่-ห้องจ่ายยา ผู้ถูกคัดกรองจะเข้าไปตู้สุดท้าย 6 เมตร เพื่อรับการพ่นยาฆ่าเชื้อ
ส่วนบรรยากาศทั่วไปในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ที่ปกติจะมีประชาชนออกมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งรอบหนองฯ เป็นจำนวนมาก แต่หลังจากที่เกิดสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19 เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีประชาชนที่มาออกกำลังกายลดลงจำนวนมาก กิจกรรมต่าง ๆ ได้งดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรือถีบเป็ดในหนองประจักษ์ศิลปาคม ร้านนวดแผนโบราณของชุมชนต่าง ๆ บน ถ.เทศา ที่ปิดให้บริการไป คาดว่าจะไม่มีกำหนดเปิดจนกว่า สถานการณ์จะดีขึ้น

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี เร่งสร้างโรงพยาบาลสนาม ไว้สำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.