Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19

0

เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเทศกิจ เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เช่น ถนนศรีชมชื่น (บริเวณหลังเรือนจำกลางอุดรธานี) , ตลาดปรีชา , เซ็นเตอร์พ้อยท์ , ตลาดนัดรถไฟ , ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ และตลาดบ้านห้วย เพื่อประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด ด้วยเจลแอลกอฮออล์ ปรุงอาหารให้ถูกสุขอนามัย และให้จำหน่ายอาหารแบบนำกลับไปทานที่บ้าน มีบริการจัดส่งถึงบ้าน ถ้าทานที่ร้านให้รักษาระยะห่าง Social Distancing (โซเชี่ยล ดิสแทนซิ่ง) จัดโต๊ะอาหารให้ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจากการลงพื้นที่ ปรากฏว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน เพื่อเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID-19

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.