Loading...

เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดการแข่งขันกีฬา ไผ่ทอง เกมส์ ครั้งที่ 19

0

เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดการแข่งขันกีฬา ไผ่ทอง เกมส์ ครั้งที่ 19 ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563


ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน นางอาภรณ์ สาราคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 อุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา”ไผ่ทองเกมส์ ครั้งที่ 19 ต้านยาเสพติด”ประจำปี 2563 โดยมี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

Loading...

นายสมพงษ์ พรหมวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองไผ่ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการมั่วสุมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนถึงระดับชาติในโอกาสต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นกีฬาสากล 4 ชนิด ประกอบด้วย ฟุตบอล ชาย/หญิง วอลเล่ย์บอล ชาย/หญิง เซปักตะกร้อ ชาย/หญิง เปตอง ชาย/หญิง และกีฬาพื้นบ้าน มีนักกีฬาจาก 12 หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาล ต.หนองไผ่ เข้าร่วมการแข่งขัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลตำบลหนองไผ่ จัดการแข่งขันกีฬา ไผ่ทอง เกมส์ ครั้งที่ 19

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.