Loading...

อุดรธานี บินสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ 4 อำเภอ พบปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

0

จังหวัดอุดรธานี บินสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ 4 อำเภอ พบปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ขณะที่สถานการณ์หมอกควัน ยังพบกลุ่มควันเล็กๆจากการเผาพื้นที่การเกษตร


ที่หน่วยบิน 2038 อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร พร้อมด้วยนายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและหมอกควัน PM 2.5 จากเรืออากาศเอกสุบิน ทับศรี นักบินหน่วยบิน 2038 อุดรธานีโดยมีนาวาอากาศโทจีระพงศ์ ทองโคตร หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน 23 ร่วมภารกิจบินสำรวจพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และปัญหาหมอกควัน PM2.5เริ่มจากการบินสำรวจอ่างเก็บน้ำหนองหาน-กุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี หรือ ทะเลบัวแดง แหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่ซึ่งใช้ผลิตน้ำประปา เพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ต่อด้วยหนองโสกรังแหล่งผลิตประปาอำเภอโนนสะอาด ซึ่งปัจจุบันหยุดผลิตน้ำประปาแล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอในกระบวนการผลิต จากนั้นบินสำรวจปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อำเภอหนองแสง พบมีปริมาณน้ำเพียงพอและบริเวณใกล้อ่าง เกษตรกรเริ่มทำนา เริ่มมีพื้นที่สีเขียวให้เห็น ขณะที่บริเวณใกล้เคียงมีกลุ่มควันเล็กๆ เป็นการเผาเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร และบินสำรวจปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง แหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บห้วยหลวง เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ส่วนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ กองบังคับการกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้รอบอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น โดยพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จะเดินทางมาเป็นประธาน

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี บินสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ 4 อำเภอ พบปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.