Loading...

สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี จัดประกวดคลิปวีดีโอสั้น ยุติความรุนแรง

0

สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี จัดประกวดคลิปวีดีโอสั้น ยุติความรุนแรง ประจำปี พ.ศ. 2562


ที่ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์ อัยการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอสั้น ยุติความรุนแรง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 9 หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายและพนักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีร่วมเป็นเกียรติ
สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ 9 หน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดให้มีกิจกรรมอัยการประสานทุกภาคส่วน“ฉีดวัคซีน”ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก การจัดเดินพาเหรด และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ปลุกพลังบวก,ยุติความรุนแรง”การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 9หน่วยงานเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรง การเข้าค่ายอบรม โดยเชิญครอบครัวต้นแบบเข้าค่าย 2 วัน 1คืน พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดคลิปสั้นเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งหมดเป็นกิจกรรมต้นแบบ “อุดรโมเดล”ให้กับภาคส่วนต่างๆนำไปต่อยอดกิจกรรมยุติความรุนแรงในครอบครัวสำหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ คลิปสั้นเรื่องจิตใต้สำนึกโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ,รองชนะเลิศอันดับ 1 คลิปสั้นเรื่อง หมวกโรงเรียนเซนต์เมรี่ , รองชนะเลิศอันดับ 2 คลิปสั้นเรื่อง This’s my storyโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม , รางวัลชมเชยอันดับ 1คลิปสั้นเรื่องความรุนแรงของเกมออนไลน์ โรงเรียนเทศบาล 7(มัธยมศึกษาตอนต้น)และรางวัลชมเชยอันดับ 2 คลิปสั้นเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โรงเรียนเทศบาล 7(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี จัดประกวดคลิปวีดีโอสั้น ยุติความรุนแรง

Powered by Or Aon