Loading...

อุดรธานีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ

0

จ.อุดรธานีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ


นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานีครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562

Loading...

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและประชาชน สำหรับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562มีส่วนราชการเสนอชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด เข้ารับการพิจารณา15 คน คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุดรธานี มีมติเห็นชอบคัดเลือกให้ นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ ,พันตำรวจโท บุญเลิศ  วิเศษชาติ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่ 24 ,นายประสพชัย วิจารณรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ,นายบุญเลิศ ลีโสม นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562 ซึ่งทั้ง 4 คน จะได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 และจะได้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่ออีก 11 คนจังหวัดอุดรธานีถือเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับส่วนราชการประจำปี 2562

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ

Powered by Or Aon