Loading...

อาชีวะอุดรฯ ผลิตหน้ากากอนามัย 5 พันชิ้น เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชน

0

อาชีวะอุดรฯ ผลิตหน้ากากอนามัย 5 พันชิ้น เตรียมส่งแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5


ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปริมณฑล และพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ โดยมอบหมายให้อาชีวศึกษาภาคแต่ละภาคจัดทำหน้ากากอนามัย ภาคละ 10,000 ชิ้น รวม 50,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปฟรี โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ทั้งนี้มีอาจารย์และนักเรียนแต่ละสายชั้นที่มีจิตอาสามาช่วยกันตัดเย็บโดยมีอาจารย์ชมภูศรี บุรีมาตย์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มีนักเรียนเป็นผู้ดูแลการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้ 500 ชิ้นต่อวัน แบ่งเป็น 2 สี คือสีครีมกับสีเขียว เป็นแบบ N95สามารถป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ 90.82 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหน้ากากธรรมดาป้องกันได้ 48.08 เปอร์เซ็นต์ และหน้ากากผ้าป้องกันได้ 21.28 เปอร์เซ็น ซึ่งถือว่าหน้ากากที่เราผลิตนั้น เป็นอย่างดีและมีประโยชน์ต่อประชาชน จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือผู้มีจิตอันเป็นกุศลอยากให้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีผลิตให้เพื่อเอาไว้แจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบปัญหาฝุ่นละออง สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อาชีวะอุดรฯ ผลิตหน้ากากอนามัย 5 พันชิ้น เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.