Loading...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับศพพลทหารเมธา เลิศศิริ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพพลทหารเมธา เลิศศิริ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 – เมื่อเวลา 18.15 น ที่ศาลาพุทธรักษา 1 วัดโพธิสมภรณ์(พระอารามหลวง) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีเชิญน้ำหลวง พวงมาลาหลวง และสิ่งของพระราชทาน ศพพลทหาร เมธา เลิศศิริ วีรบุรุษผู้สละชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาในการนี้ผู้แทนพระองค์เชิญน้ำหลวงรดน้ำศพพลทหาร เมธา พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ นายอุดม ประโกทะสังข์ ตาของพลทหารเมธา และ เชิญกระเช้าพระราชทานมอบแก่ นางกรรณิการ์ ค็อปแลนด์ มารดา
จากนั้นผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ วางที่หน้าหีบศพ พลทหาร เมธา เลิศศิริ วีรบุรุษผู้สละชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับงานไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้วายชนม์สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพพลทหาร เมธาฯ ตั้งบำเพ็ญกุศล ที่วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) ระหว่างวันที่ 11- 14 กุมภาพันธ์ 2563 และ ใวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับศพพลทหารเมธา เลิศศิริ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.