Loading...

ชาวบ้านเก่าน้อย รวมตัวเรียกร้องให้บริษัทเอกชน คืนทางสาธารณะเพื่อสัญจร

0

ชาวบ้านเก่าน้อย รวมตัวเรียกร้องให้บริษัทเอกชน คืนทางสาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจร


นางมะลิวัลย์ คามะเชียงพิณ ผู้ใหญ่บ้านเก่าน้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองบัว เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้านเก่าน้อย ได้ร่วมกันสังเกตการรังวัดเขตของบริษัทเอกชน ซึ่งได้ก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่เขตลำห้วยสาธารณะประโยชน์นางมะลิวัลย์ ฯ เล่าว่าฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน มาทำการวัดระยะพบว่ามีการรุกล้ำจริงและทางบริษัทเอกชน ประสงค์ยื่นอุทธรณ์ระยะเวลาเพื่อขอทำการรังวัดใหม่เพื่อให้เกิดความแน่ชัด หากพบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่จริง ทางบริษัทยินดี รื้อถอนส่วนที่รุกล้ำพื้นที่ให้นายสำราญ โคตรแสนลี กรรมการหมู่บ้าน.ฯกล่าวว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสาธารณะซึ่งในสมัยก่อน มีห้วยน้ำหลงและเส้นทางรถยนต์สามารถวิ่งสวนทางกัน ซึ่งบ้านเก่าน้อยและใกล้เคียงใช้เส้นทางกันมาตลอด จากนั้นปี 2560 ทางบริษัทเอกชน ได้พูดคุยกับทางชาวบ้านว่าจะมาสร้างบริษัท และจะสร้างเส้นทางให้ใหม่ แต่จนถึงปัจจุบันได้สร้างเพียงถนนแคบๆเล็กๆเพื่อให้รถจักรยานยนต์ผ่านด้วยความลำบากและต้องระมัดระวังเพราะเส้นทางเหลือน้อยและเส้นทางก็ชำรุดด้วย ชาวบ้านจึงมารวมตัวกันขอเส้นทางดังกล่าวคืน

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชาวบ้านเก่าน้อย รวมตัวเรียกร้องให้บริษัทเอกชน คืนทางสาธารณะเพื่อสัญจร

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.