Loading...

ชาวอุดรพร้อมใจกันซ้อมรำบวงสรวง เนื่องในวันระลึกการตั้งเมือง

0

ชาวอุดรพร้อมใจกันซ้อมรำบวงสรวง เนื่องในวันระลึกการตั้งเมือง อุดรธานี บรรยากาศ เป็นไปอย่างคึกคัก คาดว่าจะมีนางรำมากกว่า 5 หมื่นคน เข้าร่วมในพิธี


ที่สนามกีฬาเวสสุวัณ เทศบาลนครอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้ร่วมชม การซ้อมรำบวงสรวง ของชาวอุดรธานีและให้กำลังใจแก่นางรำ คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีนางรำมาร่วมในพิธีมากกว่า 50,000 คน เพราะตรงกับวันเสาร์ และให้นางรำเริ่มรำในเวลา 9.09 น.

Loading...

หลังจากที่ได้ทำการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และพิธีบวงสรวง พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมซ้อมรำบวงสรวง พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาสวันระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127 โดยการซ้อมรำจะมีขึ้นวันที่ 14-16 มกราคม 2563 เริ่มการซ้อมรำบวงสรวงเวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาเวสสุวัณ และบริเวณลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ฝึกสอนโดยคณะครูนาฎศิลป์จังหวัดอุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชาวอุดรพร้อมใจกันซ้อมรำบวงสรวง เนื่องในวันระลึกการตั้งเมือง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.