Loading...

การประปาแจง เหตุน้ำไหลอ่อนในหลายพื้นที่ คาด เดือนมกราคมนี้ การจ่ายจะกลับสู่ภาวะปกติ

0

การประปาส่วนภูมิภาค อุดรธานี แจ้งเหตุน้ำไหลอ่อนในหลายพื้นที่ คาด เดือนมกราคมนี้ การจ่ายจะกลับสู่ภาวะปกติ


นายสุรชาติ จันทรา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุดรธานี กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงนี้แหล่งน้ำดิบบริเวณสถานีสูบน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง มีปริมาณน้ำลดลง ส่งผลให้การสูบน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิตจ่ายน้ำประปาไม่ต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้พื้นที่ในเขตเมืองอุดรธานี ประกอบด้วย ชุมชนโนนพิบูลย์ ชุมชนบ้านโนน ชุมชนตลาดรังษิณา ชุมชนโพธิ์สว่าง ชุมชนคลองเจริญ ถนนศรีสุข ถนนประชารักษา ถนนพรหมประกาย ถนนสุรทักษ์ ถนนอัศวมิตร หมู่บ้านสินชัยธานี หมู่บ้านรุ่งเรือง2 และชุมชนบ้านดอนอุดม น้ำไหลอ่อนบ่อยครั้ง ในบางเวลา ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมากหรือมีการใช้น้ำพร้อมกันหลายครัวเรือนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี ได้เร่งดำเนินการขุดร่องชักน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตให้ดีขึ้น คาดว่าภายในเดือนมกราคมนี้การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เขตตัวเมืองอุดรธานีจะไหลต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดีขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอและร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด อย่างรู้คุณค่า เพื่อทรัพยากรน้ำมีใช้อย่างยั่งยืนต่อไป การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี จึงต้องขออภัยในการบริการที่ไม่สะดวกในกรณีดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 042-222733

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

การประปาแจง เหตุน้ำไหลอ่อนในหลายพื้นที่ คาด เดือนมกราคมนี้ การจ่ายจะกลับสู่ภาวะปกติ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.