Loading...

อุดรฯคุมเข้ม 16 เครื่องเล่นเสี่ยงอันตราย ภายในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง

0

จังหวัดอุดรธานี คุมเข้ม 16 เครื่องเล่นเสี่ยง ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง


นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง รักษาการ ปลัด จ.อุดรธานี นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และวิศวกรจากเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่จัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง เพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และความพร้อมของเครื่องเล่นในสวนสนุก หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ จ.ลพบุรีโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก ที่มีความเร็วต่ำ ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ และกลุ่มเครื่องเล่นสำหรับเด็กโต และผู้ใหญ่ เป็นเครื่องเล่นที่มีความเร็ว ส่วนใหญ่เป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ สไปเดอร์แมน , นาซ่า , ชิงช้าสวรรค์ และอื่นๆ ลักษณะการเล่นเป็นการหมุน , เหวี่ยง และสูงวิศวกรของเทศบาลนครอุดรธานี ชี้แจงว่า ผู้ประกอบการได้ยื่นขออนุญาต นำเครื่องเล่นมาเปิดให้บริการ 16 รายการ ต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบ การยึดฐานเครื่องเล่นกับพื้นดินให้แน่นหนา , จุดยึดเครื่องเล่นทุกจุดให้แน่นหนา และการควบคุมเครื่องเล่นอย่างเข้มงวด ซึ่งได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี จะมาติดตามตรวจสอบเครื่องเล่นต่อเนื่อง จนหมดงานประจำปีระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคมนี้นายสุพจน์ แซ่ตั้ง ผู้ขออนุญาต ยืนยันว่า เครื่องเล่นแต่ละเครื่อง จะมีทีมช่างดูแลเฉพาะ หากไม่สวมอุปกรณ์เซฟตี้ เครื่องเล่นจะไม่ทำงาน แต่ละปีจะออกรับงาน 6-7 เดือน เวลาที่เหลือก็จะบำรุงรักษาเครื่อง โดยมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุกับเครื่องเล่นตลอดปีในส่วนของจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัด เข้าตรวจติดตามสวนสนุกเพิ่มเติมจากทางเทศบาลนครอุดรธานี ทำตามอำนาจหน้าที่แล้ว รวมทั้งการซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรฯคุมเข้ม 16 เครื่องเล่นเสี่ยงอันตราย ภายในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.