Loading...

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ หนองแด ติดตามสภาพพื้นที่ขอจัดงานพืชสวนโลก

0

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ หนองแด ติดตามสภาพพื้นที่จริงที่ จ.อุดรธานี ขอจัดงานพืชสวนโลก


นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางลงพื้นที่ หนองแด โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี, นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและตอบข้อซักถามจังหวัดอุดรธานีชี้แจงว่า หนองแด เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามมติ ครม. เป็นที่ดินสาธารณะตามหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) 975 ไร่ แบ่งให้กาชาดภาค 51 ไร่ ยังมีพื้นที่ยังไม่ออก นสล. อีกประมาณ 40 ไร่ มีสภาพเป็นแก้มลิงรับน้ำ ก่อนไหลลงสู่ห้วยหลวง รวมถึงน้ำใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน และการประมงของชาวบ้านสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ (TCEB) เสนอให้อุดรธานีจัดงาน พืชสวนโลก โดยภาครัฐและภาคเอกชน เห็นควรจัดงานเพื่อยกระดับจังหวัด จึงว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและแผนงาน โดยแบ่งโซนจัดงานออกเป็น 4 โซน คือ วิถีชีวิต , สายน้ำ , พืชพรรณ และสวนนานาชาติ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2,500 ล้านบาทซึ่ง ทีเส็บ (TCEB) จะต้องส่งหนังสือยืนยันการขอจัดงานในเดือนมกราคม 2563 และต้องเดินทางไปเสนอแผนงานในเดือนเมษายน 2563 ที่สหรัฐอเมริกา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มีคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานที่ดิน จ.อุดรธานี กันพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ติดกับถนนมิตรภาพ ความกว้าง 50 เมตร เพื่อเป็นถนนเข้าไปยังหนองแด และให้เร่งรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อออกหนังสือ นสล.ส่วนที่เหลือโดยเร็ว

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ หนองแด ติดตามสภาพพื้นที่ขอจัดงานพืชสวนโลก

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.