Loading...

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ จัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์

0

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อนำรายได้มาจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์


     ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอโนนสัง เป็นประธานในเปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 4 MW(เมกะวัตต์ ) โดยมีนายกฤษฎา วรสถิตย์ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด     ด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ได้กำหนดปริมาณไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่ไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ เป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตรไม่เกิน 119 เมกกะวัตต์ (พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 19 เมกะวัตต์

Loading...

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 50 เมกะวัตต์ และภาคใต้ จำนวน 50 เมกะวัตต์) ซึ่งกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(SCOD) อัตรารับซื้อไฟฟ้า 4.112 บาท/หน่วย และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 25 ปี ในระหว่างที่สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ สหกรณ์จะมีรายได้จากการขายไฟฟ้า และจะนำรายได้มาจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก เป็นต้น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ จัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ให้กับสมาชิกของสหกรณ์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.