Loading...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

0

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสร้างจิตสำนึก รัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้


     ที่ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ดงหนองทา บ.คำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี นำข้าราชการ และประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562     นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ วันที่ 21 ต.ค. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่า และลดภาวะโลกร้อน โดยในวันนี้ นายกองเอก ปราโมทย์ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง 1 ต้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ เช่น ต้นประดู่ ยางนา รวม 100 ต้น พร้อมทั้งช่วยกันกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ ในป่าสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ 20 ไร่      นายกองเอกปราโมทย์ฯ กล่าวว่า ตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงทุ่มเทพระวรกาย ในการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ทรงเพาะกล้าไม้ และบำรุงต้นไม้ ด้วยพระองค์เองมาโดยตลอด จะเห็นว่าโครงการที่พระองค์ทรงงานหนักนั้น ทุกวันนี้ นานาอารยประเทศต่างยกย่องให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาชนบท เช่น โครงการพัฒนาดอยตุง ที่สามารถพลิกฟื้นผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ ราษฎรมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.