Loading...

ใครจะว่าผมบ้าผมก็ไม่สน ปลูกต้นไม้มากกว่า 1 ล้านต้น

0

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เราจะพาไปรู้จักกับจิตอาสาคนหนึ่ง ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการปลูกต้นไม้ ที่สำคัญปลูกมาแล้ว มากกว่า 700 ไร่ มากกว่า 1 ล้านต้น และทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันมากว่า 26 ปีแล้ว เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม


     รถกระบะคันเล็กที่มีอุปกรณ์ปลูกต้นไม้ จอบ เสียม เครื่องตัดหญ้า ที่ใช้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในที่ดินวัดป่า ที่สาธารณะ ริมถนน โดยจิตอาสาคนนี้ก็คือนายบุญจันทร์ จำปาทอง วัย 60 ปี ราษฎรบ้านจั่น จ.อุดรธานี เดิมที่ทำอาชีพซ่องรถตอนนี้อายุเยอะแล้วก็เลยเลิกทำ โดยจะใช้ช่วงเวลาในการปลูกในช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็น สิ่งที่ทำหลายคนว่าเค้านั้นเป็นคนไม่ปกติแต่ถ้าคนรู้จักก็ต่างที่จะชื่นชมเค้าที่เสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจตนาที่ทำเพราะต้องการทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ที่สำคัญเค้าปลูกมาแล้ว มากกว่า 700 ไร่ มากกว่า 1 ล้านต้น และทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันมากว่า 26 ปีแล้ว     จิตอาสาบุญจันทร์ ยังบอกอีกว่าต้นไม้ที่นำมาปลูกที่ได้นำมาปลูกได้แก่ไม่ยืนต้น ไม้ผล หลากหลายสายพันธ์ที่ได้ทำการเพาะชำ รดน้ำาดูแลเองก่อนจะนำไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่ว่าจากภรรยาและลูกเพราะเค้าเห็นดีด้วยจะตกอยู่เดือนละ 4000 -5000 บาท บางครั้งก็ได้จากการบริจาคจากหน่วยงานราชการและประชาชนแต่ก็ไม่มากที่ได้เห็นความตั้งใจของจิตอาสาคนนี้ที่ต้องการพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นสีเขียวที่จะเป็นประโยชน์ต้องสังคมและชุมชน

Loading...

     โดยพื้นที่ล่าสุดที่จิตอาสาบุญจันทร์ที่ต้องการพลิกฟื้นผืนป่าคืนบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ดงนองทาบ้านคำกลิ้ง ตำบลบ้านจั่น กว่า 350 ไร่ ในการนำไม้ยืนต้น ไม้พยุง และไม้ผลเพื่อหวังให้ชาวชุมชนมีพื้นที่ป่าสีเขียว และแหล่งอาหาร และจิตอาสายังบอกอีกว่าเค้าจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดแรง เพราะคนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน นอกจากนี้ในปี 2558 จิตอาสาบุญจันทร์ยังได้รับโล่ห์จากกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้อีกด้วย     และที่สำคัญวันนี้ก็คือวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี และนี้ก็คือจุดเล็กๆของสังคมที่จิตอาสาบุญจันทร์แสดงให้เห็นความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย เพราะต้นไม้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก ในการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนไม่ตัดไม้ทำลายป่าเกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความรักและความหวงแหนต้นไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ใครจะว่าผมบ้าผมก็ไม่สน ปลูกต้นไม้มากกว่า 1 ล้านต้น

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.