Loading...

รายงานการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างถนนสายแยกบริเวณทางหลวง 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรายงานการสำรวจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างถนนสายแยกบริเวณทางหลวง 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัญโน)


     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างถนน”พระธรรมวิสุทธิมงคล”สายแยกบริเวณทางหลวง 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัญโน) เพื่อรายงานการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างถนน โดยมี นายกอบเกียรติ กาญจนะ ไวยาวัจกร วัดป่าบ้านตาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
     จากการหารือระดมความคิดเห็นทุกฝ่าย พบว่า การขยายเส้นทางเดิม จะกระทบกับประชาชนจำนวนมาก ที่เป็นย่านธุรกิจการค้า ชุมชนที่อยู่อาศัย ทำให้หาหนทางเปิดเส้นทางใหม่ โดยมีเจ้าของที่ดิน ที่มีความศรัทธาต่อองค์หลวงตาพระมหาบัว ยินยอมอุทิศที่ดินตนเอง 4 ราย จาก 6 ราย เพื่อให้สร้างถนนใหม่กว้าง 60 เมตร ระยะทาง 2 กม. จากถนนมิตรภาพ (ตรงข้ามโกบอลเฮ้าส์) เข้ามาบรรจบกับถนน บ.ดงเค็ง-บ้านตาด ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 100 ล้านบาท     จากการสำรวจที่ดินที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีจำนวน 223 แปลง เป็นที่ดินที่อุทิศแล้ว 14 แปลง ,ที่ดินที่ไม่ติดปัญหาในการก่อสร้าง 90 แปลง ,ที่ดินเปล่าที่ติดปัญหา 66 แปลง ,ที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างและติดปัญหา 53 แปลง ในวันนี้จึงร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินการและได้เข้าพบเจ้าของที่ดินเพื่อ ตกลงในการจ่ายเงินทดแทนจากการเวนคืนที่ดิน เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างถนน”พระธรรม วิสุทธิมงคล”ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ราวปลายปี 2563 )

Loading...

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รายงานการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อก่อสร้างถนนสายแยกบริเวณทางหลวง 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.