Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

0

เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ


     กิจกรรมจัดขึ้น ที่ สนามกีฬาเวสสุวรรณ เทศบาลนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 20 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี ตระหนักดีว่า เด็กและเยาวชน ควรได้รับการส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกที่ดี รู้จักเสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นทุกปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ เป็นการรวมพลังสร้างความรักความสามัคคี และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้คำขวัญ ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ
       สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านวิชาการและกีฬา รวมถึงผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ในระดับประเทศ จำนวน 219 คน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงบนเวที กิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การประกวดวงดนตรีสตริง การเต้นCover Dance การประกวดระบายสีตุ๊กตา และการแข่งขันฟุตซอล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

Loading...


Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.