Loading...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย การป้องกันภัยแล้งย้ำ น้ำประปาต้องเพียงพอ มีคุณภาพ

0

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบาย การป้องกันภัยแล้ง พร้อมเน้นย้ำ น้ำประปาต้องเพียงพอ มีคุณภาพ การบริการเข้าถึงความต้องการ ผู้ใช้น้ำ


     นายทรงศักดิ์ ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ

Loading...

     นายทรงศักดิ์   กล่าวว่า ให้จังหวัดร่วมบูรณาการหน่วยงาน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดทำข้อมูลเชิงลึก วางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้ เกิดผลดีกับประชาชน ทั้งการอุปโภค บริโภค การเกษตร รวมถึงภาคอุตสาหกรรม
    สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี ได้นำเสนอข้อมูลการผลิตน้ำประปา การจ่ายน้ำประปา การให้บริการแบบ one stop service ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ถือเป็นการยกระดับคุณภาพ การให้บริการได้อย่างตรงจุด

     จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่ สถานีผลิตน้ำประปาเมืองอุดรธานี บ้านวัวข้อง ที่ดำเนินโครงการการใช้พลังงานทดแทน ด้วยการติดตั้ง  โซลาร์รูฟท็อป ไว้เหนือถังเก็บน้ำประปา มูลค่าการก่อสร้าง16ล้านบาท เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ผลการใช้งานมา 15 เดือน ปรากฏว่าประหยัดค่าไฟฟ้าไป 18.36 เปอร์เซ็นต์

     ขณะที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยาย กปภ.สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู ปี 61 -63 วงเงิน 2,288 ล้านบาท กำลังผลิต 5,000 ลบ.ม./ชม. ที่ดำเนินการตั้งแต่รัฐบาลก่อน เพื่อสูบน้ำดิบจากแม่น้ำโขงที่สถานีสูบน้ำ ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย มาผลิตเป็นน้ำประปาส่งมาที่ สถานีจ่ายน้ำหนองสองห้อง – สถานีจ่ายน้ำสระใคร – สถานีจ่ายน้ำนาพู่ – สถานีอุดรธานี ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย การป้องกันภัยแล้งย้ำ น้ำประปาต้องเพียงพอ มีคุณภาพ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.