Loading...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอ.กุมภวาปี อ.เมืองอุดรธานี และ อ.กุดจับ

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี มอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขต อ.กุมภวาปี อ.เมืองอุดรธานี และ อ.กุดจับ


     ที่ ศาลาวัดศรีวัฒนาวาปี บ.หนองศรีเจริญ ม.14 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นำพสกนิกรชาว ต.ท่าลี่ และ ต.พันดอน 40 ราย เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุดรธานี     นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” เมื่อวันที่ 29 ส.ค.-1 ก.ย. และพายุคาจิกิ วันที่ 2-4 ก.ย. ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำหลาก เอ่อล้นตามลำห้วย เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร ซึ่ง อ.กุมภวาปี มีประชาชนได้รับผลกระทบ 12 ตำบล 70 หมู่บ้าน 40 ครัวเรือน พื้นที่นา 10,030 ไร่ บ่อปลา 756 บ่อ บ่อกุ้ง 24 บ่อ ถนนชำรุด 41 สาย ปัจจุบันสถานการณ์น้ำทรงตัว บางพื้นที่คลี่คลาย บางจุดน้ำเริ่มลดระดับ

Loading...

     หลยภาคส่วน เริ่มเข้าสำรวจเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่ วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ บ.ท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี นำพสกนิกรชาว ต.หมูม่น เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมพิธี
     นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า จากอิทธิพลพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกและน้ำท่วมขัง โดยในเขต อ.เมืองอุดรธานี มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 11,796 ไร่ พื้นที่การประมง 154 บ่อ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 13 ตำบล 62 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 5,897 คน สำหรับในเขต ต.หมูม่น มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 1,918 ไร่ หมู่บ้านได้รับผลกระทบ 9 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 848 คน โดยวันนี้มีผู้ประสบอุทกภัย เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 89 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ ผวจ.อุดรธานี และคณะ ได้พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกครอบครัว
และที่ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าอ้อย ม.3 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ นายวัฒนา ผวจ.อุดรธานี นำพสกนิกรชาว ต.ขอนยูง และเชียงเพ็ง เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ ซึ่ง อ.กุดจับ เป็นอีกอำเภอหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และคาจิกิ ในห้วงที่ผ่านมา
     นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4-5 ก.ย.ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนัก น้ำหลาก เอ่อล้นตามลำห้วย เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตร ซึ่ง อ.กุดจับ มีประชาชน เดือดร้อน 212 คน พื้นที่นา 2,210 ไร่
บ่อปลา 11 บ่อ บ่อกุ้ง 3 บ่อ ถนนชำรุด 8 สาย ฝาย 1 แห่ง ได้รายงานไปยังจังหวัดเพื่อประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ปัจจุบันสถานการณ์น้ำทรงตัว บางพื้นที่คลี่คลาย หลายภาคส่วนเข้าสำรวจเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชน โดยมีราษฎร 12 ราย ในพื้นที่ 2 ตำบล เข้ารับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้
     ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงาน ปภ.จังหวัดอุดรธานี ภาพรวมทั้งจังหวัด มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 อำเภอ คือ อ.เมือง เพ็ญ กุมภวาปี บ้านดุง หนองหาน ศรีธาตุ กุดจับ บ้านผือ น้ำโสม และนายูง รวม 46 ตำบล สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 8 อำเภอ คงเหลือพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี เขต ต.หมูม่น เชียงพิณ เชียงยืน กุดสระ สามพร้าว และ อ.กุดจับ เขต ต.ขอนยูง เชียงเพ็ง ปะโค ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงทุกวัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอ.กุมภวาปี อ.เมืองอุดรธานี และ อ.กุดจับ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.