สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จัดอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT

0

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่32 ประจำปี 2562 ที่ จ.อุดรธานี


     ที่ห้องประชุม สนามกีฬาเวสสุวรรณ เทศบาลนครอุดรธานี ดร. อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ FA Thailand Introductory Course by PTT โดยมี นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยหลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน การจัดการแข่งขัน ฟุตบอลรากหญ้า การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม

     สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย ความคล่องตัว ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จัดอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.