Loading...

อุดรธานี ลงนาม เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันคอร์ฟบอลชิงแชมป์อาเซียน ปี 2563

0

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ลงนามความร่วมมือ กับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดอุดรธานี จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันคอร์ฟบอลชิงแชมป์อาเซียน ในปี 2563 นี้


     ที่ห้องประชุมเพชรรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอล ซึ่งถือเป็นกีฬาชนิดใหม่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้ารับการอบรม
     ในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากกสหพันธ์กีฬาคอร์ฟบอลนานาชาติ ร่วมกันลงนาม MOU กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในเดือนมีนาคม 2563 จังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลชิงแชมป์อาเซียน โดยมี 8 ประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน
     สำหรับกีฬาคอร์ฟบอล มีถิ่นกำเหนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งคำว่าคอร์ฟ เป็นภาษาดัตซ์ แปลว่า ตะกร้า หรือที่เข้าใจง่ายๆว่าโยนบอลลงตะกร้านั่นเอง คล้ายกับกีฬาบาสเก็ตบอล กีฬาชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น และได้สอนวิธีเล่นให้กับนิสิตคณะพลศึกษา มศว.ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยจะเล่นในสนามที่มีความกว้างและยาว 40×20 เมตร อุปกรณ์จะมีเสาประตูหรือ คอร์ฟ และลูกบอล ทั้งหมดนี้ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย เสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้คือใน 1 ทีมจะมีผู้เล่นทั้งชายและหญิงผสมกันอยู่ ผู้เล่นเพศชายต้องป้องกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเพศชาย ส่วนเพศหญิงก็ป้องกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเพศหญิงด้วยกัน แบ่งการแข่งขันออกเป็นรุ่นอายุเช่นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปีและ 19 ปีเป็นต้น โดยทางสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทยได้วางแผนพัฒนากีฬาชนิดนี้ด้วยการออกไปให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ฝึกสอนทั่วทุกภาคในประเทศไทยและจัดให้มีการแข่งขันในประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี ลงนาม เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันคอร์ฟบอลชิงแชมป์อาเซียน ปี 2563

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.