Loading...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลดอกไม้บานบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ

0

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลดอกไม้บานบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ


     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลดอกไม้บานบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ โดยมี นายรชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกร บ.ห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ เข้าร่วมประชุม
     โดย จ.อุดรธานี มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งไม้ดอกไม้ประดับ บ.ห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ ในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากสามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การเตรียมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชน ซึ่งได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และแนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น การจัดการทางเข้าออกของนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านการจราจร สถานที่จอดรถนำเที่ยว รถส่วนตัว การบริหารจัดการองค์รวม รวมทั้งการเริ่มปลูกดอกไม้เพื่อให้ออกดอกในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคม – เดือนมกราคม เป็นต้น

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลดอกไม้บานบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.