อุดรธานี จัดโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน 10 หมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติฯ

0

อุดรธานี จัดโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน 10 หมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


     ที่ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ดงหนองทา บ.คำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นำข้าราชการ และประชาชนทุกภาคส่วน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง และเปิดโครงการโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน 10 หมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมนำผู้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรัง ต้นไม้พระราชทาน จ.อุดรธานี 88  ต้น ปลูกต้นยางนา ชิงชัน นนทรี รวม 4,000 ต้น
     จ.อุดรธานี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุดรธานี สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.อุดรธานี ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี สำนักงานประมง จ.อุดรธานี อบต.บ้านจั่น เทศบาล ต.บ้านตาด โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกป่าฯ ในเนื้อที่ 20 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ฟื้นฟูทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 หมื่นต้น โดยสนับสนุนให้ผู้ร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ของกรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/ ทั้งในนามบุคคล/หน่วยงานราชการ/องค์กร/บริษัท/อื่นๆ ให้ปรากฏในระบบไม่น้อยกว่า 10 หมื่นต้น ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

     พร้อมกันนี้ จ.อุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ได้ปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศ 150,088 ตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประมง จ.อุดรธานีลงบึงหนองทาเพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ สร้างเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ประชาชนในชุมชนด้วย   

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี จัดโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน 10 หมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติฯ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.