อุดรธานี เตรียมเสนอตัวจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี 2569 แห่งแรกของภาค

0

อุดรธานี หารือ สส.ปน.เตรียมเสนอตัวจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี 2569 แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิด  วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ


     นายสิธิชัย  จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี  ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับนายธานินทร์ ผะเอม  กรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และคณะเพื่อหารือการเตรียมเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี ค.ศ. 2026  ภายใต้แนวคิด Harmony of Life: วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ”  โดย จ.อุดรธานีเสนอตัวขอจัดงานในรูปแบบ  B (ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ 300 ไร่) เบื้องต้นกำหนดพื้นที่จัดงาน ที่ หนองแด พื้นที่ 975  ไร่ พื้นน้ำ 400 ไร่ พื้นดิน 575 ไร่ จัดในห้วงเดือน พ.ย.2569- มี.ค.2570 ( 134 วัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 10 ปี ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯในปี 2569 เฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา  เฉลิมฉลองการต่อตั้งจังหวัดอุดรธานี ครบรอบ 134 ปี
     การจัดงานครั้งนี้แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 : วิถีชีวิต  อาคารอำนวยการ จัดนิทรรศการ Press Center,ส่วนที่ 2 : สายน้ำ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ  ,ส่วนที่          3 : พืชพรรณ อาคารเรือนกระจก สวนนิทรรศการกลางแจ้ง  และ ส่วนที่ 4 : สวนนานาชาติ สวนกลางแจ้งจัดแสดงสวนไม้ดอกไม้ประดับจากนานาประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตร ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว งานแสงสี พาเหรด ดนตรีในสวนคาดว่าตลอดระยะเวลาจัดงาน จะสามารถสร้างมูลค่าการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) กว่า 21,000 ล้านบาท สร้างการจ้างงานกว่า 82,000 อัตรา มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีกว่า 7,900 ล้านบาท  รายได้สะพัดกว่า 32,000 ล้านบาท และต่อยอดงานวิจัย การพัฒนาพืชสวนของไทย เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นปอดแห่งใหม่ให้แก่เมืองและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี เตรียมเสนอตัวจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี ปี 2569 แห่งแรกของภาค

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.