สำนักงานพัฒนาชุมชน เปิดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 12-14 สิงหาคม นี้

0

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.อุดรธานี เปิดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 12-14 สิงหาคม นี้


     นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประกอบด้วย
บ้านศรีชมชื่น อำเภอหนองวัวซอ บ้านนาสมนึก อำเภอนายูง บ้านโคกก่อง อำเภอบ้านผือ บ้านหนองสองห้อง อำเภอบ้านดุง และบ้านหนองบัวเงิน อำเภอเมืองอุดรธานี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและเข้าไปเยี่ยมชมพร้อมซื้อผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวต่างๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน
     นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมการบริการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นำมาจัดนิทรรศการให้เห็นที่ในเมือง สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาลงพื้นที่ ซึ่งจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน พร้อมสาธิตการทำสินค้า OTOPการขายสินค้า ของกินของใช้ 40 บูธ การแสดงวัฒนธรรมประเพณีของแต่ะหมู่บ้าน การแสดงของศิลปินนักร้อง ระหว่างวันที่ 12-14 ส.ค.นี้ ที่ ลานกิจกรรมหน้าห้องอุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

     ส่วนที่ 2 จัดในพื้นที่ของ 5 ชุมชน โดยนำเอานักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่สนใจลงพื้นที่ไปสัมผัสชีวิตจริง กินนอนกับพี่น้องในชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนพร้อมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ในแต่ละชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าการลงพื้นที่ของผู้ที่สนใจ จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง เพราะเมื่อไปเห็นแล้วก็ต้องมีการซื้อของติดไม้ติดมือ ที่สำคัญจะมีการบอกต่อเพื่อให้คนที่สนใจได้ลงพื้นที่ไปเที่ยวชม สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชน

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานพัฒนาชุมชน เปิดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 12-14 สิงหาคม นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.