ชมรม NSR TOUR จัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2562 เพื่อยกระดับนักกีฬาให้เข้าใจกฎ กติกาแบบสากล

0

ชมรม NSR TOUR จัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2562 เพื่อยกระดับนักกีฬาให้เข้าใจกฎ กติกาแบบสากล


     กิจกรรมจัดขึ้นที่ สนามกอล์ฟหนองสำโรง โดยชมรม NSRTOUR จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อชิงเงินรางวัลในรายการ NSR TOUR 2019โดยมีนักกีฬากอล์ฟทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น พ่อค้า ประชาชน เยาวชน จาก จ.อุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมการแข่งขัน 90 คน
     สำหรับการแข่งขันกอล์ฟ NSR TOUR 2019จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2558 เรื่อยมา ปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยจัดเพื่อชิงเงินรางวัล และฝึกฝนให้นักกีฬา รู้จักกฎ กติกา มารยาทของกีฬากอล์ฟ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการแข่งขันกอล์ฟให้เป็นสากล ถูกต้องตามกฎกติกามากขึ้น ซึ่งปีนี้ ประธาน ชมรม NSRTOUR นายจักรพงษ์ ดีษะกตุ ผู้จัดการโรงพิมพ์บ้านเหล่าพร้อมสมาชิก ได้รับความอนุเคราะห์ จากพันเอกสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองผู้บังคับการ ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13และภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่างดี

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชมรม NSR TOUR จัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2562 เพื่อยกระดับนักกีฬาให้เข้าใจกฎ กติกาแบบสากล

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.