วิทยาลัยสันตพล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

0

วิทยาลัยสันตพล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


     สำหรับงานไหว้ครูครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก

      ” การไหว้ครู ” ถือเป็นพิธีสำคัญ จัดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที ความเคารพต่อครูอาจารย์ และน้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อปลายทางแห่งความสำเร็จในชีวิตการศึกษา โดยมีการประกวดพานไหว้ครู ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม และใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ ประดับตกแต่งพานไหว้ครูออกมาอย่างวิจิตรสวยงาม ซึ่งผลการประกวดพานไหว้ครู ปีนี้ ปรากฏว่า นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด รหัส 60 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงามไปครอง  ส่วนพานไหว้ครูในประเภทสร้างสรรค์ เป็นของนักศึกษาสาวิชานิติศาสตร์ รหัส 60
     จากนั้นเป็นพิธีสู่ขวัญ และผูกข้อมือ ตามประเพณีอีสาน ซึ่งวิทยาลัยได้ออกแบบพานบายศรีใหม่ให้ร่วมสมัย ซึ่งและมีกลิ่นไอของวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งการบายศรีสู่ขวัญและผูกเเขนศึกษาใหม่ จะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจ และต้อนรับเข้าสู่สถาบันด้วยความอบอุ่นนั่นเอง  และธรรมเนียมปฏิบัติ ที่วิทยาลัยสันตพล ได้ทำอย่างต่อเนื่องและสร้างความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นให้กับนักศึกษาใหม่ ก็คือพิธีประดับเข็มสถาบัน ซึ่งผู้บริหาร และคณาจารย์ จะทำการประดับเข็มให้กับนักศึกษาใหม่ เป็นการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววิทยาลัยสันตพลอย่างเต็มตัว และพร้อมดูแลลูกศิษย์เหล่านี้ เหมือนลูกหลาน พร้อมประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาอย่างเต็มความสามารถ.. ทั้งนี้ยังได้แสดงความยินดี กับนักศึกษาปัจจุบัน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันที่ชนะในการแข่งขันหลายรายการ เช่น รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดวิดีทัศน์ ระดับอุดมศึกษา E-Know Energy The Iconic Contest โดยกระทรวงพลังงาน , ผ่านเข้ารอบ Semi-Final 12 ทีมสุดท้ายการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ก้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ จัดโดย Gistda
     และในโอกาสดีนี้ วิทยาลัยสันตพล ได้ยังแสดงความยินดี พร้อมมอบใบเชิดชูเกียรติ แก่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา และประสบผลสำเร็จด้านอาชีพ เช่น กลุ่มของว่าที่บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์  สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา จำนวน 40 คน , ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์  ที่ผ่านหลักสูตรการว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 50 , รวมทั้งนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 21 ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการครูได้ ซึ่งความสำเร็จของรุ่นพี่เหล่านี้ จะเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้อง ให้มีความมุ่งมั่น มุมานะศึกษาเล่าเรียน เพื่อความสำเร็จในชีวิตนั่นเอง

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยสันตพล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.