มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง BIKE FOR KING เพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดี

0

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง BIKE FOR KINGเพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนในชาติ ที่มีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์


     นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง BIKE FOR KINGเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงพระชนมายุ 67 พรรษา
     นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชนและชมรมต่างๆ ร่วมจัดโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง หรือ BIKE FOR KINGเพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนในชาติ ที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง/ผู้ยากไร้ในชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอบ้านดุง เช่น คำชะโนด ซึ่งปัจจุบันมีผู้คนมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นจำนวนมาก


    นายไพโรจน์ พัวพันธุ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง กล่าวว่า สำหรับเส้นทางการปั่น มีทั้งหมด 4 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 ตำบลศรีสุทโธ – ตำบลโพนสูง – ตำบลบ้านตาด ระยะทางไปกลับ 60 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ตำบลอ้อมกอ – ตำบลดงเย็น ระยะทางไปกลับ 60 กิโลเมตร เส้นทางที่ 3 ตำบลบ้านดุง – ตำบลบ้านจันทร์ ระยะทางไปกลับ 40 กิโลเมตร เส้นทางที่ 4 ตำบลบ้านชัย – ตำบลนาคำ ระยะทางไปกลับ 40 กิโลเมตร ทุกเส้นทางจะมีการเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มอบถุงของขวัญพระราชทาน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจผู้ป่วย กิจกรรมได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน อย่าลืมวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 รวมพล 05.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมืองอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียนคนละ 300 บาท รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง BIKE FOR KING เพื่อเป็นการรวมพลังความจงรักภักดี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.