Loading...

เจ้าหน้าที่ออกตรวจราคาชุดสังฆทาน ช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

0

หลายหน่วยงาน ร่วมออกตรวจชุดสังฆทาน เพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


     นายนคร บุตรดีวงศ์ ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี และเจ้าหน้าที่ จาก สนง.คุ้มครองผู้บริโภค สนง.สาธารณสุขจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมติดตามกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ ร้านจำหน่ายเครื่องอัฐบริขาร ชุดไทยธรรม ชุดสังฆทาน บริเวณ ถ.ประจักษ์ศิลปาคม และห้างร้านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมให้คำแนะนำเพื่อความถูกต้อง รายการสินค้าและบริการที่ต้องปิดป้ายแสดงราคา
     เนื่องจากขณะนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันที่ 16-17 ก.ค.นี้ จะมีประชาชนมาเลือกซื้อสินค้า เพื่อนำไปทำบุญถวายแด่พระสงฆ์ รวมทั้ง จ.อุดรธานี มีศาสนสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนจะไปสักการะ หากผู้ประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ก็จะส่งเสริมภาพลักษณ์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมามากขึ้น หลายหน่วยงานจึงบูรณาการร่วมกัน ตรวจสอบสินค้า และให้คำแนะนำ ซึ่งทุกร้านให้ความร่วมมืออย่างดี
     ทั้งนี้ จ.อุดรธานี ได้ประกาศเตือนไม่ให้ผู้ประกอบการ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ฝ่าฝืนไม่แสดงราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการ จะมีความผิดเช่นกัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หากพบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมในการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำความผิด สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี โทร.042-221539

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เจ้าหน้าที่ออกตรวจราคาชุดสังฆทาน ช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.