ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ  ตำนานม้าคำไหล ปีนี้ไม่มีการจุดบั้งไฟแข่งขัน

0

อุดรธานี จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ  ตำนานม้าคำไหล สืบสานประเพณีของท้องถิ่น


     โดยมีพิธีเปิดงานไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานเจดีย์พระศรีมหาธาตุ วัดศรีเจริญโพนบก บ.ธาตุ อ.เพ็ญ โดย นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ตำนานม้าคำไหล พร้อมมอบรางวัลการประกวดธิดาบั้งไฟบ้านธาตุ ประจำปี 2562 ได้แก่ น.ส.ศิริลักษณ์ขณา ประเสริฐ ,รองอันดับ 1 น.ส.อรทัย พิมพ์ตระการ ,รองอันดับ 2 น.ส.ศิริรัตน์ มารศรี และขวัญใจประชาชน น.ส.จินต์จุฑา อรสูญ ซึ่งประกวดไปเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา
     นายพุทธกาล พันธ์ทอง นายกเทศมนตรี ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ กล่าวว่า จ.อุดรธานี ร่วมกับ อบจ.อุดรธานี อ.เพ็ญ  เทศบาล ต.บ้านธาตุ ททท.สำนักงานอุดรธานี หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ตำนานม้าคำไหล ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน เนื่องจากประชาชนที่เคารพต่อองค์พระศรีมหาธาตุและม้าคำไหล ในปีนี้จัดงานระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค.นี้

     สำหรับ งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ตำนานม้าคำไหล จะแตกต่างจากที่อื่นที่เป็นการจุดบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพราะบั้งไฟแต่ละบั้งที่จุด เป็นบั้งไฟบูชาองค์พระธาตุ เกิดจากการที่คนมาบวงสรวง บนบาน และแก้บน เพราะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะขบวนม้าคำไหล ที่เป็นตำนานสืบต่อกันมา ควบคู่กับประเพณีบุญบั้งไฟ หากไม่ใช่งานบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ก็ห้ามนำม้าคำไหลออกจากหอโฮง ที่ วัดศรีเจริญโพนบก โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะเกิดอาเพศขึ้นในหมู่บ้าน เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมา ซึ่งปีนี้ไม่มีการจุดบั้งไฟแข่งขัน แต่เป็นการจุดถวายองค์พระธาตุ และเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟปลอดเหล้า ที่ทาง สสส.เข้ามาร่วมรณรงค์ ทำให้การบรรยายไม่ครึกครื้นเหมือนทุกปี

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ  ตำนานม้าคำไหล ปีนี้ไม่มีการจุดบั้งไฟแข่งขัน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.