ตลาดร่มเขียว ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

0

ตลาดร่มเขียว รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร พร้อมนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้


       นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตร จ.อุดรธานี นำเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในตลาดร่มเขียว ซึ่งจำหน่ายผักผลไม้บริเวณหน้าสำนักงานเกษตร จ.อุดรธานี โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันตรายจากการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าในตลาดลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร พร้อมแนะนำการวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการห่อหรือมัดพืชผักสวนครัว ทดแทนการยางรัด เช่น ใช้ใบตอง เชือกกล้วย กาบกล้วย ถุงกระดาษ และถุงที่ย่อยสลายง่าย เพื่อบรรจุสินค้า ข้าวเหนียวนึ่งสุกก็ใช้ใบตองห่อ ในส่วนของลูกค้าขอให้ใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือตะกร้าในการจับจ่าย
     สำนักงานเกษตร จ.อุดรธานี ยังได้นำถุงผ้าสีเขียวมาแจกให้กับประชาชน พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาให้กับผู้นำถุงผ้าหรือตะกร้ามาซื้อสินค้า ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเกษตรกรยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าที่นำถุงผ้ามาจ่ายตลาดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว อาทิ การลดราคาแจกแถมรับคูปองสะสมแต้มเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดครั้งต่อไป ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เป็นความร่วมมือของผู้ค้า ผู้ซื้อ และหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประหยัดทรัพยากร ลดปริมาณขยะ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการบริหารจัดการขยะ และยังลดโลกร้อนอีกด้วย     ทั้งนี้ ตลาดร่มเขียว ทางสำนักงานเกษตร จ.อุดรธานี ได้เปิดให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษมาจำหน่ายให้กับประชาชนในวันศุกร์และวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าจำนวน 49 ราย ยอดจำหน่ายรวม 78,773,827 บาท

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ตลาดร่มเขียว ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.