Loading...

แม่ทัพภาคที่2 พร้อมคณะสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงาน โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ที่มลฑณทหารบกที่24 อุดรธานี

0

แม่ทัพภาคที่2 พร้อมคณะสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงาน โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ที่มลฑณทหารบกที่24 อุดรธานี


      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ สำรวจพื้นที่ในการดำเนินงาน โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ที่ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลตรี วินัย เจริญศิลป์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับ     โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ ผักต่างๆ พัฒนาและคัดเลือกพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายให้กับหน่วยงานหรือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามขาดแคลน เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี กระจายให้กับประชาชน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร การพัฒนาเกษตรกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนากำลังพลและครอบครัวปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย เหลือส่งขายสร้างรายได้สู่ครัวเรือน เมื่อปลดประจำการไปแล้วสามารถพึ่งตนเองได้      จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรม ณ หอกระโดดสูง 34 ฟุต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวผจญภัย ภายในค่ายทหาร พร้อมประดับเครื่องหมายปีกให้แก่ผู้ผ่านการการกระโดดหอ

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

แม่ทัพภาคที่2 พร้อมคณะสำรวจพื้นที่ในการดำเนินงาน โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ที่มลฑณทหารบกที่24 อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.