Loading...

การประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปา 15 เปอร์เซ็นต์

0

การประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปา 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


     การประปาส่วนภูมิภาค 74 จังหวัด รวมทั้ง จ.อุดรธานี จัดโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่บริการ การประปาส่วนภูมิภาค 74 จังหวัด ได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดถูกสุขอนามัยอย่างทั่วถึง
     โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยที่ยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตราวัดน้ำขนาด ครึ่งนิ้วแบบชำระครั้งเดียว ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม -31 กรกฎาคม 2562ทั้งนี้เพื่อเป็นแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงหวงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

การประปาส่วนภูมิภาค ลดค่าติดตั้งประปา 15 เปอร์เซ็นต์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.