Loading...

อ่างทอง จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดี วิถีอ่างทอง ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลอุดร 9-13 พ.ค.นี้

0

จังหวัดอ่างทอง จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดี วิถีอ่างทอง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
9-13 พ.ค.นี้ ที่ จ.อุดรธานี


 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดี วิถีอ่างทอง ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งหวัดอุดรธานี และจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  

Loading...

 นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พานิชย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์สินค้าปลอดภัยของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป และสินค้า OTOP ที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัด ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 40 ร้านค้า เช่นขนมพื้นเมืองของอ่างทองที่นับวันยิ่งหาทานยากและสินค้าแปรรูปอีกมากมาย จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ ของจังหวัดอ่างทอง การส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการที่จะสร้างเครือข่ายในการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างกัน ซึ่งผู้ประกอบการจังหวัดอ่างทองและนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานี ที่จะใช้งานนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงการตลาดต่อไปในอนาคต โดยในแต่ละวันจะมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมดีๆมากมาย โดยพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากศิลปินลูกทุ่ง กานต์ ทศน มาให้ความบันเทิงกับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย งานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อ่างทอง จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดี วิถีอ่างทอง ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลอุดร 9-13 พ.ค.นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.