Loading...

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

0

จ.อุดรธานี ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และห้องโถงอาคาร 1 ศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภคม 2562


     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ซึ่งเทศบาลนครอุดรธานี และสำนักงานวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชอัจฉริยภาพ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนประชาสัมพันธ์ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
     นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัด ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และห้องโถงอาคาร 1 ศาลากลางจังหวัด ในระหว่างวันที่ 4 – 31 พฤษภาคม 2562 พร้อมกันนี้ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ทั้งนี้ในการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมลงนามได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.