Loading...

ชมรมภูไท จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0

ชมรมภูไท จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ช่วงเทศกาลสงกรานต์


     นายคนึง มีพรหม ประธานชมรมภูไท จ.อุดรธานี เป็นประธานในงานประเพณีรดน้ำดำหัว เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมี สมาชิกชมรมภูไท พร้อมครอบครัว และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในงาน
     นายคนึงฯ กล่าวว่า ชมรมภูไท จ.อุดรธานี ได้จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เกิดความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพ ต่อบิดามารดา ผู้สูงอายุ และเพื่อขอขมาลาโทษ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง รวมทั้ง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แนะแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดจนเป็นการให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่เป็นปูชนียบุคคล ที่เคยสร้างคุณประโยชน์ด้านต่างๆ แก่สังคม โดยภายในงาน จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การรำบวงสรวงสักการะ เจ้าปู่มเหสักข์ การรำบายศรี การฟ้อนเซิ้ง และรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชมรมภูไท จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.