Loading...

เทศบาลนคร ทำประชาพิจารณ์ ในการเล่นน้ำสงกรานต์ บน ถ.อดุลยเดช เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

0

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำประชาพิจารณ์ ในการเล่นน้ำสงกรานต์ บน ถ.อดุลยเดช เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย


     นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ทำประชาพิจารณ์การเล่นน้ำสงกรานต์ บนถนนอดุลยเดชโดยมีนายเพชร จิตรมิตร หัวหน้าฝ่ายปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตอุดรธานี ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน เข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจาก บริเวณ ถ.อดุลยเดช และ ถ.โพนพิสัย เป็นอีกโซนหนึ่งที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคักทุกปี อีกทั้ง ทางจังหวัดได้กำหนดให้ถนนทั้ง 2 เป็นเขตควบคุมพิเศษหรือโซนนิ่ง ในการเล่นน้ำสงกรานต์ แต่ทุกปีอาจจะมีปัญหาต่างๆ และข้อปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแนวทางร่วมกัน ทางเทศบาล จึงทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้
     โดยประเด็นหลักๆ มี 4 เรื่อง คือ 1.เรื่องเวลาในการเล่นน้ำ ที่เสียงส่วนใหญ่ขอให้ขยายเวลาเล่นน้ำจาก3ทุ่มเป็น5ทุ่ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 2. เรื่องการจัดการจราจร ให้มีการเดินรถสวนทางได้ตามปกติ ไม่มีการปิดถนนเดินรถทางเดียว 3. สำนักงานสรรพสามิตขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าห้ามตั้งจุดจำหน่ายสุราบนทางเท้า ,ห้ามตั้งเต็นท์ และเครื่องเสียง รุกล้ำบนพื้นผิวถนน และ 4 ขอให้เทศบาลฯ สร้างสีสันบนถนนทั้ง 2 เส้น เพื่อความสวยงาม เหมาะสมกับเทศกาลสงกรานต์     นายอิทธิพนธ์ กล่าวว่า ได้รับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่แล้ว ก็เข้าใจและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม โดยจะตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยบนถ.อดุลยเดชและถ.โพนพิสัย เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น ส่วนเรื่องขยายเวลาในการเล่นน้ำ ก็ต้องนำเรื่องหารือกับทางจังหวัดก่อน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนวันที่ 13 เม.ย.นี้

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนคร ทำประชาพิจารณ์ ในการเล่นน้ำสงกรานต์ บน ถ.อดุลยเดช เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.