Loading...

หน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัย ผนึกกำลังซ้อมแผนช่วยเหลือ ณ. จุดเกิเหตุ กรณีอุบัติเหตุหมู่

0

หน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัย ผนึกกำลังซ้อมแผนช่วยเหลือ ณ. จุดเกิเหตุ กรณีอุบัติเหตุหมู่ เพื่อพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์


     กู้ชีพ กู้ภัย ต่างผนึกกำลังในการฝึกซ้อม แผนช่วยเหลือ กรณีอุบัติเหตุหมู่ ต่อการบริการจัดการที่ดีหากเกิดอุดรอุบัติเหตุหมู่ ให้ทางโรงพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัยผนึกกำลังร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยากทันท่วงที โดยได้จำลองเหตุการณ์ว่า มีผู้ได้รับอุบัติเหตุจากรถกระบะพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย จึงโทรไปยังศูนย์สั่งการและขอกำลังจากโรงพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัย ที่ใกล้ที่สุด ในการบริหารจัดการเพื่อประเมินการคัดกรอง ลักษณะอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ และนำส่งตัวไปยังตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งทางศูนย์สั่งการจะมีข้อมูลโรงพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ได้รับบาดเจ็บได้ เพื่อเป็นการเตรียมให้พร้อม ซ้อมให้เข้าใจ ปฏิบัติให้ได้ ตามมาตรฐาน โดยใช้ข้อมูลนำมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
     ทั้งนี้เพื่อฝึกปฎิบัติการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินของการเกิดอุบัติเหตุหมู่ และเป็นการบริหารจัดการที่เหมาะสมของศูนย์รับแจ้งเหตุเพื่อสั่งการให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการช่วยอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยในการเผชิญเหตุและไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน และเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยและผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงเข้าถึงการบริการอย่างทันท่วงที     สำหรับสถิตอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูล 1 ตุลาคม- ถึง 7 เมษายน 2562 ของจังหวัดอุดรธานี เกิดอุบัติเหตุ 9670 ครั้ง บาดเจ็บ 10 711คน เสียชีวิต 261คน คิดเป็นอัตรา 16.49 ต่อแสนประชากร ซึ่งจังหวัดอุดรธานีถือว่ามีสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและเป็นทางสัญจรสู่จังหวัดอื่นโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผนึกกำลังซ้อมแผนช่วยเหลือ ณ. จุดเกิเหตุ กรณีอุบัติเหตุหมู่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อุดรธานีที่กำลังจะมาถึงนี้

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัย ผนึกกำลังซ้อมแผนช่วยเหลือ ณ. จุดเกิเหตุ กรณีอุบัติเหตุหมู่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.