Loading...

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  3  นำน้ำอุปโภค-บริโภคไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบ้านอินทร์แปลง ที่ประสบภัยแล้งหนักในรอบ 12 ปี

0

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  3  นำน้ำอุปโภค-บริโภคไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบ้านอินทร์แปลง ที่ประสบภัยแล้งหนักในรอบ 12 ปี


     นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนบ้านอินทร์แปลง หมู่ที่ 8 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี มีประชาชนนำภาชนะมารับน้ำเป็นจำนวนมาก บ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้าน และเติมน้ำลงถังระบบประปาหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคอุดรธานี ซึ่งการช่วยเหลือในวันนี้ เป็นครั้งที่ 4 รวมการแจกจ่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นมา จำนวน 48,000 ลิตร และน้ำสะอาด(น้ำดื่ม) จำนวน 3,000 ลิตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ 180 ครัวเรือน ราษฎร 600 คน

Loading...

     นายสุทธิพลฯ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – วันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ได้เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย ปริมาณสูบน้ำช่วยเหลือราษฎรรวม 2,083,939 ลูกบาศก์เมตร จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือ 11หมู่บ้าน 1,989 ครัวเรือน ราษฎร  11,030 คน พื้นที่การเกษตร 6,095 ไร่
     ด้านนายสมพงษ์ สิงชมพู ผู้ใหญ่บ้านอินทร์แปลง หมู่ 8 กล่าวว่า ชาวบ้านอินทร์แปลงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปีในช่วงภัยแล้ง น้ำประปาที่ใช้ภายในหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอ ด้วยการปล่อยน้ำในช่วงเช้าและเย็น ช่วงละ 30 นาที โดยปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้าน มาตั้งแต่ปี 2550 และในปีนี้หนักสุด เครื่องสูบน้ำจากบ่อบาดาลได้เพียงครั้งละ 15 นาที ต้องพักเครื่อง เนื่องจากน้ำไหลไม่ทัน เครื่องสูบน้ำอาจมีปัญหา ขณะที่สระน้ำภายในหมู่บ้านก็ตื้นเขิน ขุดลอกไม่ได้ เพราะด้านล่างสระเป็นหินศิลา ปัจจุบันมีหน่วยงานนำน้ำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 แจกจ่ายทุกวันพุธ ครั้งละ 12,000 ลิตร รถบรรทุกน้ำจากมณฑลทหารบกที่ 24 และเทศบาลตำบลบ้านตาด ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือเช่นกัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  3  นำน้ำอุปโภค-บริโภคไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบ้านอินทร์แปลง ที่ประสบภัยแล้งหนักในรอบ 12 ปี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.