Loading...

อุดรธานี นำผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนคืนคนดีสู่สังคม

0

จ.อุดรธานี นำผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนคืนคนดีสู่สังคม


     นายบรรพต ยาฟอง ปลัด จ.อุดรธานี เปิดการอบรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุดรธานี ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอและสำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี ในการนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จาก อ.เมือง กุมภวาปี หนองหาน บ้านผือ เพ็ญ บ้านดุง ศรีธาตุ น้ำโสม หนองวัวซอ กุดจับหนองแสง รวม 104 คน ที่ผ่านการคัดกรอง เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่
     ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ (เป-ระ-ยะ-โพ-ธิ-เด-ชะ) ป้องกัน จ.อุดรธานี กล่าวว่า การอบรมรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมทั้งช่วยเหลือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม โดยผู้เข้ารับอบรมมีอายุระหว่าง 18-56 ปี ทั้งนี้ในวันแรกของการอบรมได้ทำการตรวจปัสสาวะพบมีเป็นบวก 85 คน ไม่พบ 19 คน
      สำหรับรูปแบบการอบรมเป็นการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนจิตใจ จัดการอารมณ์ สร้างแรงจูงใจและรู้หน้าที่ของตน รวมทั้งการฝึกระเบียบวินัยให้ห่างไกลจากยาเสพติด

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี นำผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนคืนคนดีสู่สังคม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.