Loading...

กกต.อุดร รณรงค์โค้งสุดท้าย ออกไปใช้สิทธิ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

0

กกต.อุดรธานี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เลือกตั้ง ส.ส. พร้อมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ


     นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งส.ส.เดินรณรงค์โค้งสุดท้าย(BIG DAY) เนื่องด้วยวันที่ 24 มี.ค.2562 ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยจะได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

     นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ในวันนี้ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย เริ่มต้นเดินจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี สิ้นสุดที่ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการเลือกตั้ง แก่ประชาชน เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระ ปราศจากการครอบงำ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น ชมรมจักรยาน จ.อุดรธานี ,กลุ่มสตรี ,ผู้นำชุมชน ,โรงพยาบาล ,มูลนิธิ และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏอุดรธานี
     ด้าน นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค.นี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เลือกคนดี เพื่อเข้าไปพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กกต.อุดร รณรงค์โค้งสุดท้าย ออกไปใช้สิทธิ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.