Loading...

นวัตกรรม สีกินได้ จากสีธรรมชาติที่ได้มีการนำมาแปรรูป ให้เป็นสีสำหรับวาดรูป สีกรีน

0

เราจะพาไปดูนวัตกรรม สีกินได้ ซึ่งได้มาจากสีธรรมชาติที่ได้มีการนำมาแปรรูป ให้เป็นสีสำหรับวาดรูป สีกรีน เป็นต้น ที่สำคัญมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วย


 สีพูดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะสีที่ได้มาจากธรรมชาติ ในการสังเคราะห์หรือสกัด ผ่านการวิเคราะห์เรื่องส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต ความบริสุทธิ์ และอื่นๆ อย่างที่ศูนย์เรียนรู้อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม ต.บ้านตาด จ.อุดรธานี ที่เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการย้อมคราม การย้อมสิ่งทอจากธรรมชาติ รวมถึงนวตกรรมที่เกิดขึ้นจากสี หลากหลายผลงานวิจัย
 ก่อคเนศ รุ้งสันเที้ย ผู้บริหารอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์ม บอกว่า ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้กึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ผ่านมามีคนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเรียนรู้ศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ สิ่งหนึ่งที่คนให้ความสนใจนั้นก็คือสีที่ได้จากการย้อมครามหรือสิ่งทอที่นำมาใช้และได้นำมาแปรรูปเป็นสีที่ใช้ในการวาดภาพ สีสกรีน สีทาบ้าน รวมถึงบัตออนทาแก้ม และหมึกปริ้นเตอร์จากสีธรรมชาติอีกด้วย
 อย่างสีเหลืองจากใบมะม่วง และสีแดงไม้ฝางที่เหลือจากการย้อมสิ่งทอนำมาแปรรูปโดยการนำมาผสมกับคาร์โบไอเดตจำพวกแป้ง อาทิ ดินสอพอง ทานาคาที่เป็นสมุนไพรสารพัดประประโยชน์นำมาผสม และนำมาตากแดดและนำมาโขลกก็จะได้สีผง หากนำไปผสมกับยางพารา และกาวมะขามก็จะได้สีสกรีน หรือสีโปสเตอร์

Loading...

 ถือได้ว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะเป็นจุดเล็กๆของสังคมที่สามารถช่วยชุมชนและสังคมได้อีกทางหนึ่งโดยเฉพาะสีที่ได้จากธรรมชาติ ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่าง ๆ โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน


Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

นวัตกรรม สีกินได้ จากสีธรรมชาติที่ได้มีการนำมาแปรรูป ให้เป็นสีสำหรับวาดรูป สีกรีน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.