Loading...

ผู้ว่าอุดรฯ พื้นที่อำเภอสร้างคอม เยี่ยมชมตลาดปลาและอ่างน้ำพาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่อำเภอสร้างคอม เยี่ยมชมตลาดปลาและอ่างน้ำพาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน


     ที่ตลาดเมืองใหม่ อ่างเก็บน้ำพาน ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.สร้างคอม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีนายติยรัตน์ ธูปวงศ์ นายอำเภอสร้างคอมให้การต้อนรับ

     สำหรับตลาดเมืองใหม่แห่งนี้ ได้รับงบประมาณโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงตลาดชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตลาดชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำพาน ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ร้านจำหน่ายสินค้าปลาสด ปลาแปรรูป เป็นต้น

Loading...


     จากนั้น คณะได้ล่องแพเล่นน้ำในอ่างน้ำพาน ซึ่งอ่างนี้มีเนื้อที่กว่า 7,000 ไร่ อยู่ในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.สร้างคอม เชียงดา และนาสะอาด มีแพให้บริการกว่า 700 แพ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีรายได้เฉลี่ยในช่วง 3 เดือนกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งทางจังหวัดและทางอำเภอจะได้พัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 มีความมั่นคงและยังยืนต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้ว่าอุดรฯ พื้นที่อำเภอสร้างคอม เยี่ยมชมตลาดปลาและอ่างน้ำพาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.